Video

Hoạt động tri ân, trợ giúp thương phế binh VNCH tại Sào Gòn

2016-12-31

Vào tuần này ở Sài Gòn, nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa bị thương trong cuộc chiến trước đây, lại tập trung để tham gia chương trình ‘Tri ân Thương Phế Binh’ với chủ đề “ Bên nhau đi nốt cuộc đời”.

Từ khoá
thương phế binh thương phế binh vnch

Xem toàn trang