Video

Đảng Cộng hòa thắng cử giữa kỳ ở Mỹ: Những ảnh hưởng?

2014-11-05

Chiếm đa số ở Thượng viện Hoa Kỳ sau cuộc bầu cử hôm thứ 04/11/2014, đảng Cộng hòa đồng thời cũng tăng cao thế mạnh đa số ở Hạ viện. Nhờ đâu? Và chính sách đối ngoại của Mỹ, nhất là ở châu Á và Việt Nam, sẽ đi hướng nào?

Xem toàn trang