Video

Điểm tin RFA tối 19.06.2019

2019-06-19

1.Ông Nguyễn Phú Trọng không gặp mặt cử tri vì bận công tác 2.Phó Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Tình bị kỷ luật cảnh cáo 3.Giám đốc Sở Giáo dục- Đào Tạo Sơn La bị tước hết các chức vụ trong đảng 4.Bộ Xây dựng lập đoàn thanh tra mới tiếp tục công tác tại huyện Vĩnh Tường

Xem toàn trang