Video

Dịch vụ công trực tuyến chưa ‘thân thiện’ với nhiều người Việt

2018-09-26

Vào ngày 11 tháng 9, trong buổi Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có đề ra yêu cầu khuyến khích người dân thực hiện các thủ tục trực tuyến. Vậy tình trạng sử dịch vụ thủ tục hành chính công trực tuyến tại Việt Nam hiện nay ra sao?

Xem toàn trang