Video

Nạn cướp giật, móc túi ở Hà Nội và Sài Gòn

2014-11-06

Hà Nội đứng top 10 về móc túi, công an Sài Gòn phải phát tờ rơi cảnh báo du khách về nạn cướp giật.

Xem toàn trang