Video

Nhất thể hóa liệu có là sự cải cách?

2018-10-04

Hội Nghị Trung Ương Đảng Cộng Sản 8 chính thức giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng – Tổng bí thư đảng giữ chức Chủ tịch nước, thay cho ông Trần Đại Quang mới qua đời ngày 21/9/2018. Một số ý kiến cho rằng, điều này có thể hé mở một sự cải cách về thể chế chính trị tại Việt Nam.

Xem toàn trang