Video

Lực lượng quần chúng tự phát, họ là ai?

2014-10-15

Cuộc biểu tình của sinh viên Hong Kong đã gây tiếng vang lớn trên thế giới không chỉ bởi sự văn minh, sức mạnh đoàn kết của giới sinh viên, học sinh, mà còn bởi những vụ ẩu đả mà người ta cho rằng có bàn tay của xã hội đen được nhà nước gọi là "lực lượng quần chúng tự phát". Vậy lực lượng này là gì và hoạt động theo sự chỉ đạo của ai?

Xem toàn trang