Video

Tin nóng RFA ngày 09.07.2020

2020-07-09

Hoa Kỳ lên tiếng quan ngại về việc Việt Nam kết án Facebooker Nguyễn Quốc Đức Vượng. Hoa Kỳ trợ giúp Việt Nam tìm kiếm hài cốt lính Việt Nam mất tích trong chiến tranh. “Điểm nóng” Đồng Tâm phải trở thành xã nông thôn mới trong năm 2021.

Xem toàn trang