Video

Hậu quả chiến tranh là động lực cho sự hợp tác Mỹ- Việt

2018-09-12

Một hội thảo được tổ chức tại Washington DC vào ngày 10/9/2018, về việc hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam trong việc khử chất độc da cam, cũng như rà phá những bom mìn do chiến tranh để lại.

Xem toàn trang