Video

Những dòng nước ô nhiễm quanh khu vực công nghiệp Tân Bình

2018-09-28

Khoảng tháng 8 năm ngoái, chúng tôi có gửi đến quý vị phóng sự về vấn đề ô nhiễm con sông Vàm Thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn 1 năm chúng tôi quay trở và nhận thấy thực tế không có gì cải thiện. Các kênh rạch khác xung quanh khu công nghiệp Tân Bình cũng chung một số phận.

Xem toàn trang