Video

Điểm tin RFA tối 18.10.2019

2019-10-18

1.Y án đối với tài xế chống BOT ‘bẩn’, Hà Văn Nam 2.Cập nhật thông tin vụ xả dầu thải làm ô nhiễm nước Sông Đà cung cấp cho Hà Nội 3.Miễn nhiệm Bộ trưởng y tế giữa nhiệm kỳ vì đến tuổi hưu?

Xem toàn trang