Video

Tiếp tục chuyện dài sách giáo khoa của Việt Nam

2018-10-11

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phùng Xuân Nhạ vừa ra chỉ thị yêu cầu học sinh không viết, vẽ vào sách giáo khoa với lý do để tránh lãng phí. Giới giáo viên và phụ huynh học sinh nói gì về chỉ thị này?

Xem toàn trang