Video

Xóm phao giữa sông Hồng

2017-01-08

Ngay tại thủ đô Hà Nội, lâu nay xuất hiện một xóm dân giữa sông Hồng. Cư dân của xóm từ đâu lưu lạc đến và sinh sống ra sao?

Từ khoá
xóm phao giữa sông hồng xóm phao sông hồng

Xem toàn trang