Xem video

Tin nóng RFA ngày 25.11.2020

Tù chính trị Hoàng Bình từ chối mặc đồ tù nên không được thăm gặp. HRW kêu gọi Việt Nam hủy mọi cáo buộc đối với nhà thơ Trần Đức Thạch. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đẩy nhanh việc hoàn tất điều tra, xét xử các án tham nhũng lớn trước Đại hội 13.

Xem toàn trang