Video

Hệ sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu đang kêu cứu

2019-10-18

Rừng dừa nước Bảy Mẫu (nằm ở Xã Cẩm Thanh, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) thuộc vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm-Hội An là một trong những điểm thu hút khách du lịch khi đến tỉnh Quảng Nam. Gần đây, do sự phát triển mạnh các hoạt động phục vụ du lịch cộng đồng cùng với sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng nên hệ sinh thái của rừng dừa đang bị tàn phá nghiêm trọng…

Xem toàn trang