Video

Nhân lực cho cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư ở Việt Nam

2018-10-01

Nhiều nhà lãnh đạo VN gần đây đề cập đến cuộc cách mạng công nghiệp thứ 4. Theo họ thì đó là cơ hội giúp nền kinh tế Việt Nam bứt phá lên. Tuy nhiên để tận dụng được mọi thành quả của cuộc cách mạng mới cần có nguồn nhân lực chất lượng cao. Vậy thực tế trong lĩnh vực này ra sao?

Xem toàn trang