Video

Điểm tin RFA tối 17.07.2019

2019-07-17

1.Cập nhật tình hình căng thẳng tại Biển Đông 2.Nguyễn Chí Vịnh không đề cập đến tình trạng căng thẳng ở Biển Đông 3.Phát ngôn VN lập lại quan điểm chủ quyền lãnh hải

Xem toàn trang