Xem video

Hai tuần sau “nới lỏng”, hàng quán vẫn ế…

2021-10-20

TP Hà Nội đã cho phép hàng quán được phục vụ bán hàng tại chỗ trở lại tuy nhiên tại TPHCM vẫn áp dụng hình thức bán mang đi. Việc kinh doanh, buôn bán lại tại TPHCM như thế nào sau hơn 2 tuần nới lỏng giãn cách, mời quý vị theo dõi ghi nhận sau:

Xem toàn trang