Video

Điểm tin RFA tối 15.05.2019

2019-05-15

Cập nhật tình hình tù chính trị Nguyễn Văn Hóa - Hai tổng giám đốc tại hai thành phố Hà Nội & HCM bị bắt - Chiến dịch chống tham nhũng cần đẩy mạnh

Xem toàn trang