Video

Điều trần tại nghị viện Âu Châu về Hiệp Định Thương Mại Tự Do giữa VN - EU

2018-10-12

Ngày 10/10 vừa qua, tại số 100 place Luxembourg , Bruxelles, Nghị Viện Âu Châu đã tổ chức cuộc điều trần về đề tài Những Lợi Ích và Giá Trị của Hiệp Định Thương Mại Tư Do giữa Việt Nam và Liên Âu (gọi tắt là EV FTA). Nội dung buổi điều trần được nhắm đến 3 vần đề chính : Lao động, Nhân quyền và Môi trường.

Xem toàn trang