Video

Điểm tin RFA tối 15.07.2019

2019-07-15

1.Ủy Ban Bảo vệ Quyền Làm người VN tham dự Hội nghị Thăng tiến Tự Do Tôn giáo 2.Án tù cho tài xế phản đối trạm thu phí BOT 3.Phóng viên Hậu Giang chết trong đồn công An

Xem toàn trang