Video

Điểm tin RFA tối 15.11.2019

2019-11-15

1. Giảng viên âm nhạc bị tuyên 11 năm tù vì "tuyên truyền chống nhà nước" 2. Nhà hoạt động Việt Nam bị câu lưu sau 4 năm vận động nhân quyền ở nước ngoài

Xem toàn trang