Video

Yêu cầu đổi công nghệ đốt ở nhiệt điện Vĩnh Tân có làm giảm ô nhiễm?

2018-12-27

Một lãnh đạo Bộ Xây dựng mới đây cho biết, cần thay đổi công nghệ đốt và chất lượng than tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, thì mới có thể tăng chất lượng tro xỉ, tiêu thụ được, giải quyết được tồn đọng. Trung Khang ghi nhận ý kiến người dân, chính quyền địa phương và các chuyên gia về việc này.

Xem toàn trang