Video

Nhà trường hay ‘vương quốc’ của hiệu trưởng đảng viên!

2018-12-26

Ngành giáo dục Việt Nam gặp thêm một vụ gây chấn động công luận là nhiều học sinh nội trú bị hiệu trưởng xâm hại tình dục suốt nhiều năm. Nhiều giáo viên khác trong trường biết nhưng còn hùa theo; thậm chí còn lên tiếng bệnh vực cho ông hiệu trưởng. Nguyên nhân vì đâu? Và có khả năng xóa bỏ tệ nạn đó không?

Xem toàn trang