Xem video

Tin tổng hợp RFA ngày 25.11.2020

55 người dùng bằng giả của Đại học Đông Đô để làm luận án tiến sĩ. Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích tại Rào Trăng. ADB viện trợ 2,5 triệu USD cho Việt Nam. Việt Nam vay Nhật Bản gần 114 triệu USD để xử lý nước thải Vịnh Hạ Long. Hà Nội yêu cầu xử lý tình trạng đổ trộm phế thải ra đường. Dự án thu phí tự động có thể không hoàn tất trước cuối năm nay. Tiêu điểm thời sự: “Thợ mộc quê”- tìm khách giữa phố…

Xem toàn trang