Video

Điểm tin RFA tối 12.07.2019

2019-07-12

1. Tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc đối đầu ở Bãi Tư Chính 2. Các nhà hoạt động bị hành hung tại Trại 6, Nghệ An

Xem toàn trang