Xem video

Hệ quả sau mưa lũ

2016-10-28

Đợt mưa lũ tại khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình vào trung tuần tháng 10 vừa qua đến nay vẫn còn tác động đến cuộc sống người dân vùng bị ngập chìm trong lũ

Xem toàn trang