Video

Sông Thị Vải mười năm sau thảm họa môi trường VEDAN

2018-10-05

Tròn 10 năm sau thảm họa môi trường do nhà máy Vedan xả thải trực tiếp ra Sông Thị Vải, chúng tôi trở lại để tìm hiểu thực tế nguồn nước và cuộc sống của người dân trong khu vực.

Xem toàn trang