Video

Gói hỗ trợ lần 2 làm sao đến tay dân?

2020-09-17

Gói hỗ trợ của chính phủ cho những người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi covid-19 đã được công bố lần 2 thế nhưng cũng như lần 1, người dân tiếp tục phải đợi chờ.

Từ khoá
gói hỗ trợ lần 2 làm sao đến tay dân?

Xem toàn trang