Kinh tế VN tăng trưởng 5,18% nửa đầu năm 2014

Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng cao trong nửa năm đầu 2014 với 5,18%, trong khi ảnh hưởng từ những vụ biểu tình bạo động chống Trung Quốc không đến nỗi tệ như quan ngại.