Việt Nam mở lớp dạy nâng cao nhận thức về lao động xuất khẩu

2007-07-31
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thanh Trúc, phóng viên đài RFA

Để nâng cao trình độ nhận thực của người ra làm việc ở nước ngoài, Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội Việt Nam quyết định nâng cao kiến thực căn bản và cần thiết về lao động xuất khẩu cho công nhân trước khi lên đường.

LaborWorker150.jpg
Thanh niên từ nông thôn ra Hà Nội làm việc hôm 3-5-2007. AFP PHOTO

Chương trình học tập này do Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước đảm trách, được áp dụng chung trên cả nước. Trao đổi với Thanh Trúc, ông Nguyễn Tiến San, trưởng phòng Đào Tạo Và Giáo Dục Định Hướng thuộc Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước, giải thích mục đích và ý nghĩa của việc nâng cao nhận thực về lao động xuất khẩu như sau.

Ông Nguyễn Tiến San: Theo qui định của chính phủ thì người lao động trước khi đi nước ngoài phải qua một chương trình bồi dưỡng học tập luật pháp của nước Việt Nam và của các nước mà người lao động sẽ đến làm việc, về văn hóa, phong tục tập quán của nước đến.

Phải học những qui định về luật nhập cư, về luật có liên quan đến người lao động nước ngoài. Đây là những điểm cơ bản trong chương trình giáo dục định hướng mà chúng tôi muốn truyền đạt cho người lao động trước khi họ đi làm việc ở nước ngoài.

Thanh Trúc: Thưa ông Nguyễn Tiến San, như vậy trước kia người lao động được ra nước ngoài làm việc thì hoặc có tay nghề hay không có tay nghề thôi chứ những kiến thực này thì không hề được bồi dưỡng?

Ông Nguyễn Tiến San: Cái này đã tiến hành lâu rồi, từ thập kỷ 90 đã bắt đầu có chương trình này rồi. Hiện nay chúng tôi muốn nâng lên một cái tầm mới tức là ban hành cái luật về người lao động Việt Nam đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ hôm 1 tây tháng Bảy, qua đó công tác đào tạo về chất lượng lao động thì yêu cầu nó cao hơn.

Thanh Trúc: Thế còn về phía các doanh nghiệp thì có một sự chỉ đạo như thế nào?

Theo qui định của chính phủ thì người lao động trước khi đi nước ngoài phải qua một chương trình bồi dưỡng học tập luật pháp của nước Việt Nam và của các nước mà người lao động sẽ đến làm việc, về văn hóa, phong tục tập quán của nước đến.

Ông Nguyễn Tiến San: Đấy là cái trách nhiệm chính của các doanh nghiệp. Chúng tôi là cơ quan nhà nước và quản lý nhà nước thì chỉ giám sát những thực hiện của doanh nghiệp đối với qui định của nhà nước về công tác đào tạo.

Các doanh nghiệp phải thực hiện qui định của nhà nước, Bộ Lao Động Thương Bình và Xã Hội thì qui định chương trình đào tạo, nội dung đào tạo, thời lượng đào tạo. Các doanh nghiệp trên cơ sở đó phải đào tạo đúng theo qui định.

Thanh Trúc: Để bồi dưỡng kiến thực cho công nhân thì cơ quan nàp sẽ đào tạo các cán bộ chuyên môn cho các doanh nghiệp

Ông Nguyễn Tiến San: Cục Quản Lý Lao Động Ngoài Nước hàng năm đều có những lớp tập huấn cho cán bộ của các doanh nghiệp, nội dung là công tác đào tạo giáo dục định hướng.

Thanh Trúc: Thưa ông phải chăng việc này giúp cho người lao động xuất khẩu tự tin hơn khi đi ra nước ngoài?

Ông Nguyễn Tiến San: Mong muốn của chúng tôi là người lao động có thêm kiến thực rất là cần thiết để khi đến nước làm việc người ta đỡ bỡ ngỡ và người ta có thể chủ động xử lý trong mọi việc có thể.

Thanh Trúc: Chương trình bồi dưỡng này có bảy mươi (74) tiết, trong bảy mươi bốn tiết này có mục nào đề cập đến vấn đề công nhân lao động xuất khẩu bỏ trốn ra ngoài, tại vì tình trạng lao động xuất khẩu Việt Nam bỏ trốn ra ngoài ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay một số nước khác đã trở thành vấn đề?

Ông Nguyễn Tiến San: Trong qui định thì có một chương về quyền lợi và trách nhiệm của người lao động rồi. Còn trong nội dung của chương trình đào tạo thì truyền đạt tất cả những kiến thực cần thiết cho họ để họ hiểu biết những quyền lợi những trách nhiệm của họ. Cũng có những qui định qua đó nếu mà họ trốn ra ngoài thì bị xử phạt hành chính bị xử lý như thế nào thì chương trình giáo dục định hướng đều có cả.

Thanh Trúc: Cũng liên quan đến vấn đề nhân lực cho xuất khẩu lao động, thưa ông Bộ Lao Động Thương Binh Và Xã Hội còn qui định là lãnh đạo các doanh nghiệp lo về xuất khẩu lao động và chí nhánh của các doanh nghiệp ấy, thì những người đó phải có bằng đại học, phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm về xuất khẩu lao động hoặc hợp tác và quan hệ quốc tế. Theo ý của ông thì đòi hỏi này có cao lắm không?

Cái đòi hỏi theo qui định tức là đối với người điều hành hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, người đứng đầu mà đưa người đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ như thế, phải có kinh nghiệm trong lãnh vực công tác đối ngoại. Cái này đối với chúng tôi cũng không có gì là cao lắm.

Ông Nguyễn Tiến San: Cái đòi hỏi theo qui định tức là đối với người điều hành hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp, người đứng đầu mà đưa người đi làm việc ở nước ngoài phải có trình độ như thế, phải có kinh nghiệm trong lãnh vực công tác đối ngoại. Cái này đối với chúng tôi cũng không có gì là cao lắm.

Thanh Trúc: Thưa ông, vừa qua có tin là xuất khẩu lao động sang Trung Đông thì đã có nhiều doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép. Thưa lý do họ bị thu hồi giấy phép là như thế nào?

Ông Nguyễn Tiến San: Thông tin đó không chính xác, vì trong quá trình đưa người lao động sang làm việc ở Trung Đông thì có một số những vụ việc xảy ra mà chúng tôi cần phải ổn định lại và nâng cao cái chất lượng, cái quản lý.

Chúng tôi đã quyết định tạm dừng một số doanh nghiệp chưa đưa tiếp số lao động đi, để mà củng cố số lao động hiện đang có mặt tại Qatar chứ không phải là thu hồi giấy phép. Thông tin như thế là không chính xác.

Thanh Trúc: Trong môi trường lao động của Việt Nam, đặc biệt là lao động xuất khẩu, trong tư cách trưởng phòng giáo dục đào tạo định hướng thì theo ông chìa khóa thành công của vấn đề xuất khẩu lao động là như thế nào?

Ông Nguyễn Tiến San: Theo suy nghĩ của cá nhân tôi thì chìa khóa thành công nhất là chất lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đó lá uy tín của người lao động Việt Nam trên thị trường lao động quốc tế. Cái đó rất phụ thuộc vào ý thực tổ chức rồi thì về trình độ, tay nghề, ngoại ngữ. Cái yếu của lao động Việt Nam là vấn đề ngoại ngữ, chúng tôi phải cố gắng tăng cường điều đó.

Thanh Trúc: Thưa ông Nguyễn Tiến San, xin cảm ơn mọi lời giải thích cặn kẻ của ông.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang