Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hành trình dự phiên xử Blogger Trương Duy Nhất

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.huan nơi gửi VN :

Den bay gio thi toan dan da nhin ra duoc bo mat that cua ai la nguy roi.

01/07/2014 06:48

    Reply to this comment

cong hoa xa hoi chu nghia viet nam ... doc lap tu do lua roi 90 trieu nhan dan viet nam 80 nam roi .. nơi gửi thanh hoa/// :

0 VIET NAM BI TRUNG QUOC THA SANG MOT BAY SAU ,NO DA DUC KHOET DINH DUONG CUA 90 TRIEU DAN NGHEO VIET NAM TU 80 NAM TROI ROI MA VAN CO DUC NUA DAY CAC BAN TRE OI ...NHA NUOC SAM PHAM LOI ICH CUA 90 TRIEU DAN NGHEO VIET NAM DUOC CON DAN NGEO CHUA LA GI DEN NHA NUOC MA NHA NUOC DA SO ROI ,,,NHA NUOC VIET NAM LAM SAI MA KHONG TRIU NHAN TOI VOI NHAN DAN VIET NAM MA CON XIEN TAC TROI BO VONG VO TAM QUOC NUA TRU .. BAT BO NGUOI DAN VO TOI NUA KIA ...DAT THI CUONG TRE DAN AP DAN NGHEO , ,,, CON DAT ONG TRA DE LAI THI CAT CHO TRUNG QUOC CA MOT CAI THAC BAN ROC NUA ,CON CHO TRUNG QUOC QUAN LY CA MOY QUAN DAO HOANG SA NUA TU 40 NAM TROI MA KHONG NOI DONG DEN GI NUA KIA .... 90 TRIEU DAN NGHEO VIET NAM DONG THUE DE NUOI DUONG MOT BAY SAU DUC KHOET SUONG MAU CUA CHINH MINH MA VAN CAM TRIU KIA ..... ???????????????

27/04/2014 08:34

    Reply to this comment

kieu nơi gửi viet nam :

NEU 90 TRIEU DAN VIET NAM KHONG HUONG VE NUOC MY,CHINH PHU MY THI TRUONG TAN SANG VA NGUYEN THANH SON SANG NUOC MY LAM GI NHI?NEN TOI NOI NEU NGUOI MY TRO LAI VIET NAM LAP LAI TRAT TU CHINH QUYEN THI TAT CA DAN VIET NAM DEU THEO MY HET.TRUONG TAN SANG VA NGUYEN THANH SON LA NGUOI DAU TIEN XEP HANG THEO NUOC MY VA NGUOI MY CHUNG TOI CON XEP HANG XA LAM.DAY LA DIEU CHAC CHAN!!!

21/04/2014 14:11

    Reply to this comment

kieu nơi gửi viet nam :

ong son tra loi nguyen hoang lan la nha nuoc viet nam dang nguy trang che dau toi loi cua nha nuoc truoc su viec cap bach va ne tranh cong luan quoc te.NHAM XOA DIU LONG CAM PHAN CUA NHAN DAN VA CAC TO CHUC CONG DONG QUOC TE.SU THAT TU TRUOC DEN NAY CS CHUA BAO GIO THAY DOI.NOI CACH KHAC LA:CS KHONG BAO GIO THAY DOI.CHI CO CHIEN SU SAY RA VA NGUOI MY LAM CHU SU THI CS SE RA DI VINH VIEN

12/04/2014 15:21

    Reply to this comment

kieu nơi gửi viet nam :

qua loi ong thu truong nguyen thanh son thay duoc he thong chinh tri o viet nam da bi suy thoai tren toan bo he thong bo may cai tri dat nuoc mot cach logic khong the choi cai bay gio ong sang va ong son dinh bao chua de sua sai cho 1 he thong cai tri thoi nat da den ngay muc ruong,va con bao vu viec khac thoi nat sao ong son va nha nuoc van con che day va dau giem thong tin khong de lot ra ngoai bo may chinh tri???????

12/04/2014 14:47

    Reply to this comment

wsy nơi gửi việt nam :

Ở Việt nam có một loại thuế đặc biệt ,người ta gọi nó là thúê mua hàng xa xỉ.ví dụ; ở Nhật bản mua một chiếc xe ôtô khoảng 300 triệu đồng ,thì về Việt nam sau thúê sẽ là 1tỉ đồng hoặc hơn!!!!và tương tự như thế,ở Việt nam có một thứ mà theo tôi nó phải được sép hạnh đặc biệt xa xỉ;
đó là nhân quyền,là tự do ngôn luận...giá của nó rất đắt! Không phải tính bằng tiền mà là tính bằng những năm tháng tù tội hay cả tính mạng không phải của một mà là của rất rất nhiều người!!!

10/04/2014 11:41

    Reply to this comment

Đại nơi gửi PY :

Hiến pháp Việt Nam luôn đề cao quyến con người, quyến và nghĩa vụ cơ bản của công dân.Tất cả mọi người phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Những người không tuân thủ pháp luật, có những hoạt động vi phạm pháp luật thì phải bị phạt thôi. Tác giã của bài viết này hãy xem lại mình, đừng cổ súy cho những hành vi không tốt đẹp./.

26/03/2014 18:53

    Reply to this comment

minh hà nơi gửi Hà Nội :

Nếu tôi là Tổng bí thư và Thủ tướng, để lấy lòng dân tôi lập tức gọi điện đề nghị tha bổng cho Nhất. Vì sai mình có, lỗi mình có, tại sao lại phải cố chứng minh là mình tuyệt đối tài năng và trong sạch?

25/03/2014 12:48

    Reply to this comment

Lenh nơi gửi Phu Yen, VN :

Lời nói và việc làm phải tuân theo luật pháp quy định, trên thế giói này da phần đều như vậy.

21/03/2014 04:09

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên :

nhan quyen se co khi quan doi my va quan doi dong minh cua my tro lai chinh truong viet nam.nguoi viet trong nuoc dang rat mong duoc thay da doi thit .non song duoc khoac tren minh chiec ao moi bo mat dat nuoc duoc thay doi

04/03/2014 11:21

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang