Anonymous says:
11/01/2012 04:33

Buôn bán theo đường"tiểu ngạch"bị Lái buôn TQ ép giá hay trốn thuế và nhập siêu lại nhiều hơn xuất siêu+giá cả TT leo thang"phi mã"...và thiếu"Dân chủ"hay bưng bít thông tin...

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang