Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam đầu tư chệch hướng?

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

TPP xuất hiện sẽ"ngáng chân"TC cả về QS lẫn KT và khôg chơi với DN Q/doanh thì XHCN Mao sẽ sụp đổ?2011cđ đ/tài ở TĐ-Bắc Phi thì 2012 là tới lượt csTQ.

19/01/2012 20:51

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang