Up

Hồi Ức

Ngày 30 tháng Tư năm 1975, cuộc chiến tranh Việt Nam kéo dài 21 năm đã kết thúc.

Cuộc chiến quốc cộng huynh đệ tương tàn làm thiệt mạng hơn hai triệu người Việt Nam ở cả hai miền Nam Bắc.

Phía đồng minh của VNCH, 58 ngàn quân nhân Mỹ tử trận cùng hàng ngàn binh sĩ của các nước Nam Hàn, Thái Lan, Úc và Tân Tây Lan.

Next

Trốn Chạy

Xem thêm...
Next

Nguồn: Wikipedia

Ngày Nay

Xem thêm...
Next

Videos

Những hình ảnh tư liệu của cựu phóng viên ABC, Trần Khiêm

Bộ ảnh lần đầu tiên trưng bày của phóng viên Trần Khiêm ghi lại những hình ảnh liên quan đến sự kiện Quân Đoàn 1 của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cũng như dân chúng rút khỏi Huế và Đà Nẵng hồi cuối tháng 3 năm 1975.

Next