Follow us
Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Những người lính Bắc Việt trong đồng phục quân đội mới diễu hành mừng chiến thắng ở Sài Gòn ngày 15 tháng 5 năm 1975.

Những người lính miền Bắc 40 năm sau

40 năm trôi qua với 40 lần nhà nước Việt Nam tổ chức lễ hội vui mừng ngày thống nhất đất nước 30 tháng 4 lịch sử. Khi đến ngày tháng này, những người lính từ miền Bắc từng mang niềm tự hào của người chiến thắng khi đặt chân vào mảnh đất Sài Gòn năm xưa nghĩ gì?

Top video

Những người thương phế binh miền Nam nghĩ gì về chương trình tri ân và săn sóc cho thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Dòng Chúa Cứu thế Sài Gòn?

Thời Sự

Mobile, Social Media

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ

Tạp Chí

Blog

Xem toàn trang