Follow us
Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam chính thức ra mắt hoạt động vào ngày 4 tháng 7 năm 2014.

Việt Nam thừa nhận xã hội dân sự trước năm 2020?

Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội ĐCSVN lần thứ 12 nêu ra khái niệm mới về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhận thức mới sẽ là cơ hội để Nhà nước thay đổi cách nhìn về các tổ chức xã hội dân sự độc lập đã và đang hình thành trong thời gian qua.

Top video

Phái đoàn đại diện đa tôn giáo Việt Nam gặp gỡ tân Đặc sứ lưu động của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, để vận động cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Thời Sự

Mobile, Social Media

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ

Tạp Chí

Blog

Xem toàn trang