Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại di động: vietnamese.rfa.org
Bìa một CD của soạn giả cải lương Viễn Châu.

Bài vọng cổ đầu tiên của soạn giả Viễn Châu

Tạp chí cổ nhạc tuần này xin chia buồn với gia quyến soạn giả Viễn Châu, với làng sân khấu và giới cổ nhạc; đồng thời nói sơ qua về sự nghiệp cầm ca, thành quả cổ nhạc mà soạn giả Viễn Châu đã đóng góp cho đời.

Top video

Tổng kết những sự kiện đáng chú ý tại Việt Nam và trên thế giới: https://www.youtube.com/user/RFAVietnamese

Thời Sự

Mobile, Social Media

XEM VIDEO TIN TỨC, THỜI SỰ

Tạp Chí

Blog

Xem toàn trang