Đọc tin, nghe đài, xem video bằng điện thoại gia động: vietnamese.rfa.org
Quang cảnh phía ngoài cửa khẩu Bắc Phong Sinh hôm 18/4/2014

Truyền thông lề phải, câu chuyện Tân cương và cà phê nhân quyền

Vì lý do “nhạy cảm”, đôi khi truyền thông chính thống của nhà nước Việt nam không loan tải những gì thực sự xảy ra, thậm chí có khi còn viết khác đi.

top video

Y án tử hình với ông Dương Chí Dũng, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinalines, là đề nghị của đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phiên phúc thẩm xử ông Dũng và đồng phạm ngày hôm nay.

Thời Sự

Mobile, Social Media

Tạp Chí

Blog