Anonymous says:
27/11/2009 04:22

hay~ cuu' lay nguoi` dan viet nam ko vai` chuc nam nua tat ca nguoi` dan viet nam xe cho thanh` nguoi` tau` het

Anonymous says:
27/07/2011 14:34

viet nam mat dat nhieu lam, do la do su nhuong bo hay nhu nhuoc cua cac nha ngoai giao,hay la chu truong cua lanh dao dang, khong dua vao y kien cua nguoi dan bien gioi de dau tranh ngoai giao, khong kien quyet,da dan dan nhuon bo dat cho trung quoc.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang