Anonymous says:
14/02/2016 15:45

Phong trào NVGP bị dập tắt do CS/VN .Nhũng sự giết hại ,cầm tù các văn sĩ,do bàn tay đẩm máu của tên bồi bút .
Tiên hạ thủ vi cường , giết, hại những kẻ hơn mình ,để mình dễ bề thao túng .
Đáng lẽ không nói ,vì tên bồi bút đã chết,nhưng vì lịch sử mà phải nhắc lại .

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang