Ðời sống người Việt khắp nơi (Ngày 2-26-2004)


2004.02.27
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Bấm vào đây để nghe tiết mục này
Rightclick to download this audio

Kính chào quí vị. Đề tài của mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi hôm nay là Trung Tâm Sinh Ngữ Canada, Mạng Lưới Gíao Dục Canada, dịch từ chữ Canadian Education Network , là một tổ chức bất vụ lợi của chính phủ Canada nhằm truyền bá nền văn hóa và luyện Anh ngữ hay Pháp ngữ là hai ngôn ngữ chính của dân tộc Canada tại 20 quốc gia đang mở mang mà họ thiết lập bang giao, trong đó có Việt Nam.

Từ năm 1996, thông qua lãnh sự quán Canada ở Saigon, Mạng Lưới Giáo Dục Canada được thành lập theo sự chấp thuận của Bộ Gíao Dục Đào Tạo Việt Nam. Đến tháng Mười Hai năm 2003, do nhu cầu học Anh Pháp ngữ ngày càng tăng nơi mọi giới mà nhất là các bạn trẻ chuẩn bị đi du học, Trung Tâm Sinh Ngữ Canada, tức Canadian Language Center, ra đời và họat động trong phạm vi của Mạng Lưới Giáo Dục Canada.

Như vậy, cho đến lúc này, Việt Nam là nước thứ ba có thêm sự hiện diện của Trung Tâm Sinh Ngữ Canada, với thành phần giáo viên toàn người Canada. Ba nước đã có Trung Tâm Sinh Ngữ Canada trước Việt Nam là Argentina, Columbia và Ethiopia.

Tại Trung Tâm Sinh Ngữ Canada ở thành phố Saigon, ngoài giám đốc người Canada, bà Lucy Sitz Patrick, còn có phụ tá giám đốc là một người Việt Nam có quốc tịch Canada, bà Trần Thị Bích.

Để hiểu rõ hơn về Mạng Lưới Gíao Dục Canada cũng như Trung Tâm Sinh Ngữ Canada ở Saigon, mời quí vị theo dõi bài nói chuyện mà bà phụ tá giám đốc Trần Thị Bích có nhã ý dành cho mục Đời Sống Người Việt Khắp Nơi sau đây: (audio clip)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang