Gặp gỡ 54 người Thượng từ Tây Nguyên mới trốn sang Cambodia

2004-11-04
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA tường trình từ Cambodia

Theo đại diện Cao Uỷ Tỵ Nạn LHQ tại Phnompenh thì hiện có 54 người Thượng từ Tây Nguyên mới vượt biên sang lánh nạn tại Cambodia.

Phóng viên Đỗ Hiếu của Đài Á Châu Tự Do đã đến tận nơi và tiếp chuyện với những người tỵ nạn này. Mời quý vị theo dõi phần tường trình bên trên.

Phóng viên Đỗ Hiếu cùng với những người Thượng Tây Nguyên vừa mới chạy trốn sang Ratanaki, Cambodia. Photo RFA. (Click on photo to see larger image) Phóng viên Đỗ Hiếu cùng với những người Thượng Tây Nguyên vừa mới chạy trốn sang Ratanaki, Cambodia. Photo RFA. (Click on photo to see larger image) Phóng viên Đỗ Hiếu cùng với những người Thượng Tây Nguyên vừa mới chạy trốn sang Ratanaki, Cambodia. Photo RFA. (Click on photo to see larger image) Phóng viên Đỗ Hiếu cùng với những người Thượng Tây Nguyên vừa mới chạy trốn sang Ratanaki, Cambodia. Photo RFA. (Click on photo to see larger image) Phóng viên Đỗ Hiếu cùng với những người Thượng Tây Nguyên vừa mới chạy trốn sang Ratanaki, Cambodia. Photo RFA. (Click on photo to see larger image) Phóng viên Đỗ Hiếu cùng với những người Thượng Tây Nguyên vừa mới chạy trốn sang Ratanaki, Cambodia. Photo RFA. (Click on photo to see larger image)

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang