Viện-Trợ Đan-Mạch Cho Việt-Nam

1999-09-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Để kết thúc loạt bài về chuyến công-du bốn nước của ông Khải lần này, Đài Á-châu Tự do đã yêu-cầu ký-giả Tâm Việt, người đã có mặt ở cả 4 nước trong 2 tuần vừa qua, làm cho một bài tổng-kết về những gì ông Phan Văn Khải và phái-đoàn của ông đã thâu lượm được trong thời-gian qua. Sau đây là bài tổng-kết của Tâm Việt: Vì không ai trông chờ một tin gì lớn lắm về đầu tư Đan-mạch vào Việt-nam nên có lẽ cũng đã đến lúc chúng ta có thể đưa ra một nhận-định tổng-kết về chuyến công-du của Thủ-tướng Phan Văn Khải sang bốn nước Bắc-Âu trong 2 tuần qua. Tin đáng để ý nhất là trưa mai, trước khi lên đường, ông Phan Văn Khải sẽ được chứng-kiến một buổi lễ ký kết một hiệp-định về ngư-nghiệp giữa ông Jan Trojborg, Bộ-trưởng Đan-mạch về Hợp tác Phát triển, và ông Tạ Quang Ngọc, bộ-trưởng Ngư-nghiệp VN. Hiệp-định này, trị giá 250 triệu kroner Đan-mạch, tương-đương với 3,3 triệu đô-la Mỹ, sẽ được phía Đan-mạch thực-hiện trong một khoảng thời-gian kéo dài 5 năm, từ giờ cho đến năm 2004, chủ-yếu là nhằm vào những mục-đích xây dựng khả-năng cho Bộ Ngư-nghiệp, giúp các nông-dân nghèo VN nuôi thêm cá như một nguồn lợi-tức bổ túc, cung-cấp máy móc mới cho ngành đánh cá, và cuối cùng là mở rộng xuất cảng ngư-hải-sản VN. Theo những thông tin mà chúng tôi thu thập được của Bộ Ngoại-giao cũng như cơ-quan Danida, tức Cơ-quan Viện-trợ để Phát triển của Đan-mạch, thì chương-trình viện-trợ cho Việt-nam được đề nghị cách đây đã 8 năm, sau khi VN đã bằng lòng rút hết quân ra khỏi Cambodia, và chương-trình bắt đầu được thực-hiện vào năm 1993. Từ những bước đầu rất khiêm tốn, đến năm 1996 mức viện-trợ Đan-mạch cho VN đã lên đến170 triệu kroner, nghĩa là dưới 2 triệu đô-la Mỹ. Sang năm 97, con số đó đã lên đến 180 triệu kroner, và sang năm 98 thì lên 220 triệu tiền Đan-mạch, khoảng chưa đầy 3 triệu đô-la Mỹ. Nếu không có trở ngại thì con số này được dự-trù sẽ lên tới mức 300 triệu kroner một năm vào năm 2001. Mục-đích của viện-trợ Đan-mạch cho VN được định nghĩa là nhắm vào xóa đói giảm nghèo, hay nói văn-hoa hơn một chút là giúp san bằng cách-biệt giàu nghèo trên các mặt xã-hội, kinh tế, hạ-tầng-kiến-trúc nghĩa là giáo-dục và y-tế, các bộ-phận sản xuất và nhắm vào những kế-hoạch dài hạn. Tuy một phần nhỏ của viện-trợ này được trao cho các hội thiện-nguyện phi-chính-phủ của Đan-mạch song phía Đan-mạch cũng nhận xét thấy là các hội thiện-nguyện của VN không chính-danh là của tư-nhân mà đích-thực là những tổ-chức do Đảng Đoàn kiểm-soát hay ít nhất cũng là của những tổ-chức nằm trong Mặt Trận Tổ Quốc như Liên-hiệp Phụ nữ hay Tổng-công-đoàn VN. Do vậy nên chính-quyền Đan-mạch ngả về những hình-thức viện-trợ mà họ kiểm-soát được như cấp học-bổng cho các chuyên-gia Việt-nam sang học hay tu nghiệp ở Đan-mạch. Một phương-thức nữa là cơ-quan Danida cung-cấp một hay toàn phần vốn cho các công-ty Đan-mạch sang hợp-doanh với VN nhằm vào các mục-đích xây dựng khả-năng cho các đối-tác VN. Nhưng ngay ở đây, phía Đan-mạch nhiều khi cũng khám phá ra rằng các thành-phần VN hợp-doanh với họ chủ-yếu là người quân-đội hay của Bộ Quốc-phòng Việt-nam. Và điều này làm cho phía Đan-mạch rất ái ngại. Chính vì vậy mà để tỏ thiện-chí với VN, chính-quyền Đan-mạch vẫn dự-trù những con số không nhỏ để giúp VN song họ tìm cách kéo dài thời-gian thực-hiện, như trường-hợp hiệp-định về ngư-nghiệp sẽ ký vào ngày mai, để chờ cho VN có đủ thời giờ cải thiện lối làm ăn sao cho minh bạch hơn, ít tham-nhũng hơn, và có hiệu-quả hơn. Có thể nói đây là những bài học mà cả bốn quốc-gia Bắc-Âu đã học được từ kinh-nghiệm làm việc với chính-quyền hiện-hữu của VN. Dù như cả bốn nước Bắc-Âu đều có khuynh-hướng xã-hội mạnh nhất ở Tây-phương, dù như nhân-dân cả bốn nước đều có nhiều thiện-cảm với cuộc tranh đấu giành độc-lập đầy gian khổ của dân-tộc VN song nói chung, họ có rất ít thiện-cảm với những vi-phạm nhân-quyền của VN trong lúc này cũng như họ có "zero tolerance" nghĩa là tuyệt-đối không chấp nhận tình-trạng tham-nhũng và độc-tài hiện đang hoành-hành ở VN. Từ Thụy-điển đến Phần-lan, Na-uy, Đan-mạch, đi đâu ông Phan Văn Khải cũng được nhắc nhở, với ít hay nhiều phần tế-nhị, về những vi-phạm nhân-quyền của ngay chính-quyền do ông cầm đầu. Tâm Việt tường-trình từ Kobenhavn, thủ-đô Đan-mạch.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang