Quan Điểm của ChủtịchWTO về Các Cuộc Biểu Tình ở Seattle


1999-12-01
Share

Lời giới thiệu: Hằng chục ngàn người vẫn biểu tình sôi nổi chống Tổ-Chức Mậu-Dịch Thế-Giới hội họp tại Seattle, thủ phủ bang Washington ở phía Tây Hoa-Kỳ. Họ lên án tổ chức quốc tế này nhiều thứ tội, và Chủ tịch đương nhiệm của WTO vừa lên tiếng trả lời những điều kết án này một cách đầy hóm hỉnh theo kiểu rất phương Tây. Việt-Long lược dịch bản tin của Reuters, và trình bày thêm chi tiết sau đây: Tấm bích chuơng vẽ hình Chủ tịch Mike Moore của Tổ-Chức Mậu-Dịch Thế-Giới nhe răng quỷ với đôi măÙt đỏ lòm, dán trên một bức tường gần trung tâm hội nghị của WTO, bên dưới đề hàng chữ: Tội phạm cần bắt giữ - Về tội hủy diệt rừng trên thế-giới, và tội tàn sát vô số những chủng loại hiếm, đồng thời bị kết tội hỗ trợ chế độ lao đôỉng nô lệ của các trẻ em. Đáp lại, nhà chính-trị 50 tuổi thuộc cánh tả và là Cựu Thủ-tướng của New Zealand hóm hỉnh nói với phóng viên hãng Reuters rằng bức tranh chẳng có gì vui thú, ông mong sao bà mẹ ông ở New Zealand không trông thấy hình ảnh này. Trong một hội nghị, ông nói, Tổ-Chức Mậu-Dịch Thế-Giới không phải là chính-phủ của cả thế-giới, cũng không phải là một lực-lượng cảnh sát quốc tế. Tổ chức này không có quyền gì để buộc các quốc gia phải thi hành chính-sách thương-mại hay bất kỳ chính-sách nào khác. Ông nói tiếp, WTO không vượt lên trên luật pháp mọi quốc gia, WTO cũng đâu có buộc các nước phải giết rùa, hay là trả lương thấp để thuê trẻ em làm việc. Bên ngoài, trên các đường phố, hàng chục ngàn người chống Tổ-Chức Mậu-Dịch Thế-Giới vừa hô vừa hát các khẩu hiệu lên án tổ chức này vô số tội thuộc loại chống lại loài người, và kết án WTO đã chỉ thị cho các chính-phủ trong việc điều hành quốc gia. Nhưng ông Mike Moore, người trong thời trẻ tuổi từng dự không biết bao nhiêu cuộc biểu tình của công nhân, cũng là người từng nhiều năm tranh đấu cho những người nghèo khổ và kém quyền lợi của xứ ông, tuyên bố rằng những người biểu tình ở đây ngày nay ít hiểu biết về công việc của tổ chức 135 quốc gia thành viên này. Ông nói, Tổ-Chức Mậu-Dịch Thế-Giới không phải là một chính-phủ siêu quốc gia, và không ai muốn nó trở nên loại chính-phủ như vậy. Trong bài diễn văn trước hội nghị các tổ chức ngoài chính-phủ, Chủ tịch WTO ca ngợi nhiều tổ chức đã thi hành những biện pháp xây dựng khi chỉ trích Tổ-Chức Mậu-Dịch Thế-Giới, trong đó có Quỹ Thế Giới Dành Cho Thiên Nhiên, và Liên hiệp các công đòan thương-mại tự do. Ông nói, dù có 50,000 người biểu tình chống WTO ở Seattle, thì cũng đừng quên rằng trên toàn cầu đang có 30 quốc gia với 1.5 tỷ dân muốn gia nhập Tổ-Chức Mậu-Dịch Thế-Giới. Ông kết luận, những quốc gia và người dân ấy biết WTO đem lại cho họ những gì, và muốn trở nên một thành phần của tổ chức. Hãy đi mà hỏi xem họ muốn gì.

Ý kiến (0)

Xem tất cả ý kiến.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang