VN có thể được hứa cho vay nhiều tiền hơn năm ngoái


2001.06.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Nguyễn Khanh Các quốc gia và những tổ chức cấp viện sẽ cho Việt Nam vay nhiều tiền hơn, để thực hiện các dự án phát triển kinh tế và xã hội mà chính phủ Hà Nội đề ra, theo dự đoán mà một nhà ngoại giao Thụy Điển. Ông Per Lundell, tùy viên đặc trách phát triển của Tòa đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam nói là vào tháng 11 tới đây, khi các quốc gia và những tổ chức cấp viện gặp nhau hàng năm để duyệt xét các thành quả mà Việt Nam đạt được cũng như quy định số tiền sẽ giúp, ông tin rằng số tiền mà Hà Nội được hứa cho vay vào năm tới sẽ tăng chứ không có giảm. Lý do khiến ông Lundell đưa ra dự đoán này vì theo ông, Việt Nam đã đạt được nhiều thành quả rất đáng khích lệ qua những kế hoạch đổi mới, chẳng hạn như chương trình cải tổ xí nghiệp quốc doanh, ngân hàng, nới rộng địa bàn thương mại tư nhân, và ngay cả trong lãnh vực trao đổi thương mại. Ông gọi Hà Nội đang ụ đi đúng hướng, và điều này sẽ dẫn đến kết quả cụ thể là số tiền được hứa giúp đỡ sẽ tăng từ 10cho đến 15%, so, với số tiền được hứa hồi năm ngoái. Hồi 1999, Việt Nam được hứa cho vay 2 tỷ 700 triệu đô la, đến năm ngoái số tiền tăng lên là 2 tỷ 800 triệu đô la, và như dự đoán của ông Lundell, cuối năm nay có thể Hà Nội sẽ được hứa tới 3 tỷ. Trong những năm gần đây, với số tiền được hứa cho vay và viện trợ mỗi ngày một nhiều, nhưng ngay chính các quốc gia và những tổ chức cấp viện đều nói là Việt Nam vẫn chậm trong việc thi hành các dự án đã đề ra, vì thế không được hưởng quyền lợi đúng mức. Ngay chính ông Lundell cũng nhìn nhận là số tiền tháo khoán cho Việt Nam không được mấy, một phần vì Hà Nội chậm trễ thực hiện, phần nữa vì không thực hiện đúng tiêu chuẩn đã được ấn định. Cũng cần nói thêm phần lớn số tiền viện trợ hay cho Việt Nam vay với mức lãi nhẹ là tiền của Nhật Bản, Ngân Hàng Thế Giới và của các quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu đóng góp.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Xem toàn trang