Vấn đề nhân sự Hội nghị Trung Ương 13 qua cuộc nói chuyện với ông Lê Hồng Hà (phần 2)


2006.01.24

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

LeHongHa200.jpg
Ông Lê Hồng Hà

Về Hội nghị Trung ương 13, thưa quí thính giả, trong một buổi phát thanh trước, ông Lê Hồng Hà, một trong những nhà lý luận thực tiễn hàng đầu tại Việt Nam đưa ra lời bàn khi cho rằng, trong khi dư luận quan tâm nhiều đến danh sách nhân sự bầu vào Trung ương khóa X thì về phía mình, các nhà phân tích chính trị lại quan tâm nhiều đến đường hướng của Việt Nam trong 5 năm tới thông qua Bản Báo Cáo Chính Trị cho Đại Hội X.

Trong buổi phát thanh hôm nay, ông Lê Hồng Hà tiếp tục trình bày những vấn đề liên quan đến việc bàn thảo bản Báo Cáo Chính Trị này, cũng như Hội nghị thông qua việc kỷ luật một ủy viên Trung ương, từ Hà Nội ông cho biết:

Ông Lê Hồng Hà: Vấn đề thứ hai, tức là xung quanh vấn đề chuẩn bị văn kiện Đại Hội, đối với chúng tôi thì chúng tôi lại chú ý vấn đề này nhiều hơn là vấn đề nhân sự, bởi vì vấn đề nhân sự thì chúng tôi cũng đoán đoán được rồi ......chứ cũng không có vấn đề gì.

Nhưng mà nói lại, đây không phải là cuộc tranh đấu giữa một phe bảo thủ và phe cấp tiến đâu và cũng không thể nhận định phe bảo thủ thắng hay phe cấp tiến thắng đâu, bởi vì đây chúng tôi cũng nhìn các ông này đây là những viên chức cao cấp của đảng mà thôi, chứ không phải là chính khách hay lãnh tụ gì ghê gớm đâu.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.