29 ứng cử viên Quốc hội bị khiếu nại tố cáo


2007.04.21
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

Tin tức đăng tải trên báo chí Việt Nam hôm nay cho biết, có 29 ứng viên đại biểu Quốc hội do Trung ương quản lý bị khiếu nại tố cáo. Đây là kết quả do Hội đồng bầu cử báo cáo lên Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam vào ngày thứ Sáu vừa qua.

Theo báo cáo này, Hội đồng bầu cử đã nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo về tư cách và hành vi của 29 ứng viên do Bộ Chính Trị, và ban bí thư trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam quản lý, trong đó có 13 người ở địa phương. Sau khi cứu xét, Hội đồng đã lọai tên một ứng cử viên ra khỏi danh sách sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Trường hợp một lãnh đạo cao cấp khác tại Đà Nẵng bị khiếu nại thì Hội đồng cho biết là các cơ quan có thẩm quyền đang xem xét và xác minh để có quyết định chính xác.

Ðầu tuần này, 64 tỉnh thành trong cả nước đã hòan thành công tác tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba, để thông qua danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và thành phần ứng viên, các địa phương đã lập danh sách gồm 712 ứng cử viên trong tổng số 1155 người ghi tên trong danh sách sơ bộ.

Nếu tính luôn cả 165 ứng cử viên do các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở trung ương giới thiệu, thì danh sách chính thức gồm 877 ứng cử viên, trong đó có 200 người tự ứng cử, để cử tri cả nước sẽ bầu chọn 500 đại biểu quốc hội khóa tới.

Theo qui định, trước ngày 25 tháng 4, hội đồng bầu cử công bố danh sách ứng cử viên theo từng đơn vị bầu cử và từ ngày mồng 3 đến 16 tháng 5, các ứng cử viên sẽ tiếp xúc với cử tri của đơn vị mình để vận động tranh cử.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.