Toàn bộ dự án công nghệ thông tin trọng điểm giai đọan từ 2001-2005 đều có lãng phí

2007-09-17
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

computerIT200.jpg
Tin cho hay có 17 chương trình, dự án, đề án, trong đó có đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước, hay thường gọi là đề án 112 vừa bị phanh phui vi phạm. AFP PHOTO

Toàn bộ các chương trình, đề án, dự án công nghệ thông tin trọng điểm giai đọan từ 2001 đến 2005 đều có lãng phí. Đây là đánh giá trong báo cáo tổng kết kế họach nhà nước thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin thời gian qua.

Tin cho hay có 17 chương trình, dự án, đề án, trong đó có đề án tin học hóa quản lý hành chính Nhà nước, hay thường gọi là đề án 112 vừa bị phanh phui vi phạm.

Tất cả được triển khai xây dựng sau khi Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Việt Nam ra chỉ thị số 58 hồi năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Thống kê của Ban chỉ đạo quốc gia về Công nghệ thông tin thì số tiền chi cho 17 chương trình, dự án, đề án nói trên lên đến hơn 12 ngàn tỷ đồng. Dự án hiện đại hóa hệ thống ngân hàng được chi nhiều hơn cả, thứ hai là đề án 112. Các cơ quan Đảng cũng được tin học hóa với tổng kinh khí 360 tỷ đồng.

Kết luận của báo cáo mới nhất nói là sau 5 năm thực hiện, dù số tiền chi ra khổng lồ nhưng mục tiêu chính đặt ra vẫn chưa đạt.

Ý kiến (0)
Share
Xem toàn trang