Nhà văn Bảo Ninh: “Cố quên để đi tới, những vẫn còn những tồn đọng...”

Nguyễn Khanh, RFA
2005-04-30
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
sorrowofwar150.jpg
Hình bìa tiểu thuyết "Nỗi Buồn Chiến Tranh" của nhà văn Bảo Ninh. >> See larger image

”Nhìn lại, cố quên để đi tới, nhưng vẫn còn những tồn đọng giữa người lính hai miền Nam-Bắc và ngay cả ở địa hạt văn chương.”

Ðó là những gì ông Bảo Ninh, một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam nói với chúng tôi.

Sinh năm 1952, ông Bảo Ninh đã từng từ miền Bắc vào miền Nam chiến đấu, trước khi bắt đầu sự nghiệp văn chương với tác phẩm lừng danh “Nỗi Buồn Chiến Tranh” đã được dịch sang tiếng Anh và tiếng Pháp.

Ông Bảo Ninh có nhã ý dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này ngay sau khi Ðại Hội Nhà Văn 2005 kết thúc ở Hà Nội.

Cuộc phỏng vấn do Nguyễn Khanh thực hiện.

(Xin theo dõi toàn bộ cuộc phỏng vấn trong phần âm thanh bên trên)

Xem toàn trang