Ông Ðặng Văn Việt nói về bản Dự thảo báo cáo chính trị Ðại hội X (phần 2)


2006.02.20

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

DangVanViet200.jpg
Ông Đặng Văn Việt.

Khi được hỏi về vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản Việt Nam thông qua bản Dự thảo báo cáo chính trị Đại Hội X, ông Đặng Văn Việt, người đã theo đảng gần 60 năm đưa ra nhận định khi cho rằng:

"Không ai muốn lật đổ và xóa bỏ đảng Cộng sản Việt Nam, trừ phi đảng Cộng sản Việt Nam cứ ôm ấp cái hủ bại lỗi thời, đi ngược với qui luật phát triển của xã hội thì tự mình, tự mình lật đổ vai trò lãnh đạo của mình ..." Mời quí vị theo dõi tiếp phần trao đổi của ông Đặng Văn Việt câu chuyện với Việt Hùng của Đài chúng tôi:

Ông Đặng Văn Việt: Trong vấn đề "đa nguyên hay đa đảng" trước đây tôi có phát biểu, trong một thời gian nhất định đảng Cộng sản Việt Nam, những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương đơn đảng để giữ ổn định chính trị và an ninh quốc phòng thì tôi nghĩ giai đoạn đầu sau chiến tranh tình hình chính trị chưa ổn định thì chủ trương của lãnh đạo như vậy theo tôi là có lý.

Nhưng mà quá trình phát triển xã hội và trong hòa bình thì dần dần cái đơn đảng nó đẻ ra mâu thuẫn, ví dụ như " từ đơn đảng đến độc quyền lãnh đạo, đến cái độc tài, đến cái chuyên chế, đến thiếu dân chủ, kìm hãm tài năng của con người ...."

Bạn nghĩ gì về ý kiến này? Xin email về Vietweb@rfa.org

Ngay vấn đề một tiếng nói, không có tiếng nói thứ hai thì trước những sai lầm của một đảng, không có tiếng nói thứ hai để mà đấu tranh cũng hạn chế phát triển của xã hội.

Tôi nói ví dụ, hiện nay cái tham nhũng nó phát triển, nếu như nhiều đảng, nhiều tổ chức đấu tranh thì độc quyền tham nhũng không thể thực hiện được. Nhưng bây giờ chỉ có một đảng lãnh đạo mà những đảng viên lại nắm tất cả những đầu mối về kinh tế và chính quyền thì rất dễ đi vào cái độc quyền tham nhũng ......

(Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.