Hội luận trong ngoài về nội dung cuốn Sách Trắng nhân quyền của Việt Nam(I)


2005.09.05

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

ReligiousPraying150.jpg

Thấy gì qua cuốn Sách Trắng về nhân quyền mà Bộ Ngoại Giao Việt Nam cho công bố? Liệu quyền tự do của tất cả mọi người dân Việt Nam có cần phải đặt tiêu chí là phải phát triển trên lợi ích chung của cộng đồng như trong cuốn Sách Trắng đã minh định hay không?

Mời quí vị theo dõi cuộc Hội Luận trong ngoài do Việt Hùng điều hợp. Khách mời hôm nay là Nhà văn Hoàng Tiến từ Hà Nội, Mục sư Phạm Ðình Nhẫn, Chủ tịch Hiệp Hội Thông Công Tin Lành Việt Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế là ông Vũ Quốc Dụng từ Frankfurt - Cộng Hòa Liên Bang Ðức.

Lên tiếng trong cuộc Hội Luận, trước tiên, nhà văn Hoàng Tiến cho biết cảm nhận sau khi đọc cuốn Sách Trắng: (Xin theo dõi trong phần âm thanh bên trên)

Thưa quí thính giả, vừa rồi là Hội Luận trong ngoài có liên quan đến cuốn Sách Trắng về nhân quyền mà lần đầu tiên Việt Nam cho công bố.

Trong một buổi Hội Luận tới, chúng tôi sẽ trở lại với đề tài Tự Do Tôn Giáo và quyền của những đồng bào sắc tộc thiểu số dù được minh định rõ trên văn bản giấy tờ nhưng thực tế này ra sao mời quí vị nhớ đón nghe.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.