Anonymous says:
22/12/2009 10:47

em rat la buc xuc truoc hanh dong xam chiem truong sa va hoang sa cung nhu thai do tho o khong quan tam cua dang va nha nuoc ta.van biet rang chung ta so ve tiem luc quan su thi thua xa song khong phai the ma ta dau hang.lich su da chung minh qua cac thoi ki lich su chung ta chua tung thua ai. vay em mong dang va nhanuoc ta co thai do cung ran voi trung quoc ke ca dung chien tranh. em nghi voi tinh than yeu nuoc cua nhan dan ta chung ta se gianh chien thang

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang